Escola d'Art i Superior de Disseny de València (Centre Velluters)
v: 20141203